• Sweden +46 152-320 00 - Siciliy: +39 366 7257 598
  • benny@sccsweden.se

CSR-Ansvar

SCC- Sweden Construction Center tar CSR-ansvaret i samhället på stort allvar och förstår även vilken kraft CSR-ansvaret innebär för företaget och samhället i stort. För att skapa ett socialt hållbart samhälle så tar SCC sitt CSR-ansvar genom olika konkreta CSR-initiativ, såsom att ta emot nyanlända akademiker från Syrien, som får genomföra sina praktikplatser med handledning under vissa perioder. Såsom projektet New Bright Future:

 

– New Bright Future har verkligen funnit den viktiga länken mellan samhällsintroduceringskurser, kompetenskartläggning samt såklart match-make:a deltagarna mot arbetsmarknaden. Dessa individer besitter stora kompetenser och såsom det ser ut i Sverige just nu så är behovet enormt från arbetsmarknaden, speciellt inom vår bransch, byggindustrin. Vi befinner oss i samma utsatta läge som under 50-, 60- och 70-talet när det kommer till arbetskraftsglappet vad som förväntas från byggindustrin samt det som konkret måste byggas idag. Vi är absolut tvungna att ta emot nyanlända akademiker för att vi ska klara av det stora behovet i byggindustrin. Byggnadsingenjörerna Amer och Almostafa som praktiserade hos oss är fantastiska representanter för en sådan lösning. Flera företag måste se över sin behovslåda och ge chansen till nyanlända akademiker, både för sitt egna företags överlevnad, för samhället i stort, men såklart även för den nyanlända. Tillfredställelsen som kommer från att ge en nyanländ en ärlig chans är något som varje företag i branschen bör göra, säger Benny Stjernström.

 

Lyssna på Benny Stjernström i intervjun gällande projektet New Bright Future:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6296497

 

Läs mer om New Bright Future projektet på Strängnäs Business Parks hemsida:

https://www.strangnas.se/sv/arbete_foretagande/StrangnasBusinessPark/vaxa/New-Bright-Future/